• پروژه سارینا 2

 • پلان های سارینا 2

 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2

 • نصب سازه فلزی

 • عکس های هوایی سارینا 2


تصاویر آلبوم


 • سارینـــا میدان امیر کبیر2
 • نمای غربی (شهربازی)
 • نمای شرقی
 • مرکز خرید
 • مجتمع تجاری
 • مجتمع تجاری
 • مجتمع تجاری
 • مجتمع تجاری
 • مجتمع تجاری
 • پلان پارکینگ ها
 • پلان همکف شمالی (امیر کبیر)
 • پلان همکف جنوبی (مروارید)
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • پلان طبقه سوم
 • پلان طبقه چهارم
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • تیر 93
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا-2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • پیشرفت فیزیکی سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • گود برداری سارینا 2
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • فونداسیون سارینا 2
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • اجرای فونداسیون
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سازه
 • نصب سازه
 • نصب سازه
 • نصب سازه
 • نصب سازه
 • نصب سازه
 • نصب سازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • نصب سـازه
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا-2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
 • تصاویر هوایی سارینا 2
imgleft
دفتر فروش تهران: خیابان نیاوران-سه راه یاسر-جنب بانک پاسارگاد-پلاک234-طبقه دوم-واحد203 تلفن:2704-021
دفتر فروش کیش: جزیره کیش-بازار سارینا1- طبقه هفتم-واحد 701 تلفن:4443330-0764